Vrij werk

Omarm 't leven met 'n lach

Gun jezelf een mooi beeld

Series uit mijn vrije werk

Kringloop van het leven

© Marc van Kempen Fotografie
© Marc van Kempen Fotografie
© marcvankempenfotografie.nl
© marcvankempenfotografie.nl
© Marc van Kempen
© Marc van Kempen Fotografie
© Marc van Kempen
© marcvankempenfotografie.nl
© Marc van Kempen

De kringloop van het leven:

De opeenvolging van vrucht, eetbaar fruit in volle bloei en afsterven fascineert Van Kempen en vormt een belangrijk thema in zijn werk. De tegensteling van jeugd en ouderdom brengt Van Kempen tot uitdrukking door stilistische contrasten en verschillende realiteitsniveaus

Dromerig

Een jonge dromerige peer in serene houding wordt geplaats tegenover een oude appel met een beschimmelde verlepte schil, die gebogen haar gezicht verbergt achter een hand en haar loshangende haren 

Zuiverheid

De zuiverheid, onschuld en levenskracht wordt aldus geplaatst tegenover het verval en de schaamte van de vergankelijkheid

© Marc van Kempen Fotografie
© Marc van Kempen
© Marc van Kempen
© Marc van Kempen Fotografie

Mobiliteit

© Marc van Kempen Fotografie
© Marc van Kempen Fotografie
© Marc van Kempen Fotografie

24/7 bereikbaar

Deze serie is genomineerd voor de Bonds Meester Klasse 2020

In de huidige maatschappij is iedereen 24/7 online en 24/7 bereikbaar. Verwacht de maatschappij dat van ons? Of kiezen wij daar zelf bewust of onbewust voor?

Online = offline

Online zijn betekent offline zijn voor de directe omgeving. Alles in het hier en nu komt stil te liggen vanwege de volledige focus op de online wereld. Hebben we daardoor nog weinig oog voor wat om ons heen gebeurt?

Stilstand

In deze analoge serie van Van Kempen wordt mobiliteit uitgedrukt door middel van telefonerende of appende personages die vergezeld gaan van een voertuig. Hij verbeeldt daarmee stilstand; mensen die volledig opgaan in de online wereld en zich daarmee buitensluiten van de wereld om zich heen. Mensen die de realiteit daarmee lijken te negeren en ontsnappen aan de, soms troosteloze, omgeving. 

Zelfs een fotograaf wordt tegenwoordig  niet meer als iets bijzonders ervaren. En deze kan doordoor ongehinderd de meest fantastische opnames maken.

Vergelijk dat eens met 100, nee …. 25 jaar geleden!

© Marc van Kempen Fotografie

Human classic

© Marc van Kempen

Intieme momenten

In zijn carrière als fotograaf legt Van Kempen intieme momenten vast; dicht op de huid in grofkorrelige zwart-wit beelden. Door in deze analoge foto’s een andere realiteit te scheppen, hoopt hij de beschouwer een moment te laten ervaren waarin hij zich in een andere eeuw bevindt

Deler

Gemeenschappelijke deler van elk kunstwerk is dat het aan de werkelijkheid is ontsproten. Wat je ziet is heel herkenbaar en toch ook weer niet. De onderwerpen zijn door hem op een bijzondere manier in beeld gebracht, allen in zwart-wit

Moeilijke omstandigheden

Hij is in staat om in de moeilijkste omstandigheden met minimale middelen zijn onderwerpen tijdens een onvergetelijk moment vast te leggen. Uit zijn oeuvre spreekt een grote liefde voor  de mens en een drang om de gedeelde menselijke ervaring vast te leggen

Onaangeraakt

Geen enkel aspect van het leven laat hij daarbij onaangeraakt: hij zoomt in op drama maar toont ook veel humor en integriteit

De Kus en de nonnen

“De Kus” is een belangrijk werk uit deze serie. Evenals de “Drie Nonnen”

© Marc van Kempen
© Marc van Kempen
© Marc van Kempen
© Marc van Kempen

Mensen mensen toch

© Marc van Kempen

Mensen mensen toch

Ik krijg ze niet van mijn netvlies, mensen die zorgvuldig geportretteerd zijn. Onbekend maakt onbemind, een compositie met een soort onbalans in deze woelige tijd. Ik kijk en ik tuur en vraag me af hoe het zit. 

“Het ultieme spel met werkelijkheid”

© Marc van Kempen
© Marc van Kempen
© Marc van Kempen
© Marc van Kempen
© Marc van Kempen
© Marc van Kempen
© Marc van Kempen
© Marc van Kempen

Woods

© Marc van Kempen
© Marc van Kempen
© Marc van Kempen

Mytisch experimenteel

In deze serie van Van Kempen schept een bijna mythisch, experimenteel beeld van de natuur. Voorstellingen van onontgonnen gebieden, voorbijgaand aan de realiteit en de oorsprong van het land

Suggestief

De suggestie van heftige stilstand en mysterieuze oneindigheid neemt de kijker mee in deze verwijzing

© Marc van Kempen
© Marc van Kempen
© Marc van Kempen
© Marc van Kempen

What's left

© Marc van Kempen

Verbinding

In deze analoge  serie stelt Van Kempen de verbinding tussen mens en natuur aan de orde en raakt tevens begrippen als waarde, veiligheid en geborgenheid

Cyclus groei en verval

De voortdurende cyclus van groei, bloei en verval vindt zijn weerslag in de uiteindelijke vraag “What’s Left”. Geworteld in de natuur, gestileerd of abstract, uitreikend naar ruimte of in zichzelf gekeerd; zo ontstaan pure beelden, gemoedstoestanden waarbij Van Kempen de kern raakt

© Marc van Kempen Fotografie

Structuur in zwart

© Marc van Kempen

Tintelingen in zwart  

Zwart is fenomenaal. Zwart bevat een uitzonderlijke helderheid. Zwart gaat leven door zijn subtiele tintelingen. Zwart is ook mistig. Als het mistig is, valt er veel te zien

Strepen 

Zwart is strepen in kleur van niet kleur; om meer dan zwart te zien in zwart om niet – wit te zien. Alle onzin is weg; al het overbodige is geëlimineerd

© Marc van Kempen
© Marc van Kempen
© Marc van Kempen
© Marc van Kempen

Vlakte

© Marc van Kempen

Abstrahering

In zijn streven naar abstrahering bereikt Van Kempen hier een organisch geheel. Dit ontstaat doordat hij precies fotografeert wat hij waarneemt en daarna in de bewerking van het afdrukproces en door het vlakke fotopapier. Een letterlijke lichtheid die symbool staat voor de  diepgang die de stilte van het beeld oproept

© Marc van Kempen

Second life

© Marc van Kempen

Second life   

De kringloop van voedingstoffen in vorm, zonder kleur met beweging door verstarring en verbeelding 

Kwintet 

De combinatie van de onderwerpen is esthetisch getroffen en stelt tegelijk geen ethische vragen

Het is een kwintet van dieren met schedel, botten, wervels, beenderen in een arcadische entourage

Zwart goud

© Marc van Kempen
© Marc van Kempen

Zwart goud

Zonder dit begint de dag toch niet goed voor velen?

 

Onimod

© Marc van Kempen Fotografie
© Marc van Kempen
© Marc van Kempen Fotografie

Onlogische tweeluikjes

Tweeluikjes of onlogische puzzels die meerdere oplossingen aanbieden

Zoektocht

De horizontale of verticale ligging zorgen voor een zoektocht. Het gebruik van lijnen maken de stenen zichtbaar. Het thema kan ook de oorzaak zijn van een dubbelspel of eerste scène

© Marc van Kempen Fotografie
© Marc van Kempen
© Marc van Kempen

Misty

© Marc van Kempen
© Marc van Kempen

Onverklaarbare

Met het alledaagse gegeven in deze foto’s vraagt Van Kempen aandacht voor het onverklaarbare

Geheimen

Welke geheimen bestaan waarin men niet kan doordringen? Wat zien we waar we niet bij kunnen? Het zijn gewone beelden, maar wat zich in hun binnenste bevindt, blijft letterlijk mistig

It's over

© Marc van Kempen
© Marc van Kempen

Balanceren

Deze serie toont hoe het beeld van de omgeving lange tijd nauw balanceert tussen perfectie en onvolkomenheden. Een plotseling ontstane lege wereld; het is over. Ook in hedendaagse kunst is de omgeving een rijke bron van inspiratie

bewustzijn

Het is geen romantisch verlangen dat centraal staat, maar de roep om een nieuw bewustzijn van onze relatie met onze omgeving. Onvolkomenheden worden verheven tot het paradijselijke in de nieuwe ideeënwereld

© Marc van Kempen
© Marc van Kempen

City one

© Marc van Kempen
© Marc van Kempen

Reis

De kijker wordt meegenomen op een reis door een binnenstad. De mensen zijn nadrukkelijk aanwezig in de steeds normale ensceneringen

Techniek en rusteloosheid

De techniek van fotograferen versterkt de suggestie van terloopsheid en rusteloosheid van de stad. Het alledaagse gegeven weergeven waarbij hetgeen erachter schuil gaat, niet verborgen blijft

© Marc van Kempen

Beautiful once

© Marc van Kempen

Suggestief

De naakten van Van Kempen Kenmerken een suggestief-erotische symboliek waarin natuurlijke eenvoud en schoonheid van verval treffend is weergegeven

Emotive

Door middel van emotieve fotografie legt hij nadruk op expressie en poses. Zijn personages ademen tot in det kleinste detail zachtheid en rustige kracht uit, evenals een veelheid aan gevoelens: van hoop tot twijfel, van vertrouwen tot bangheid, van tederheid tot zelfverzekerdheid

Kwetsbaar

Naakt maakt kwetsbaar en vraagt respect; respect voor mens en natuur is belangrijk en ook vanzelfsprekend. Vanuit deze overtuiging worden de naakten in een open verhaal geportretteerd. Van Kempen geeft de kijker slechts en kader

© marcvankempenfotografie.nl
© Marc van Kempen

Mode

© Marc van Kempen

Mode

Deze serie gaat in op de blik waarmee decennialang mode is gepresenteerd. De wijze waarop, staat in deze serie ter discussie. Ook buiten de modesystemen bestaan mogelijkheden waartoe doorgedrongen kan worden

Meerduidigheid

Van Kempen zoekt de mogelijkheid meerduidigheid in verschijnselen te tonen als in een voortdurend onderzoek naar de interpretatie van identiteit

Het masker

© Marc van Kempen

Leven vanaf december 2020

Vanaf 1 december 2020 is het dragen van een masker in openbare ruimten verplicht gesteld. Dit in verband met Covid-19

Torenhoog

© Marc van Kempen

Achteruitgang

Stilstaan is achteruitgaan. Een torenhoog cliché. De maatschappelijke en ruimtelijke context transformeert de transformatie en uniciteit. Door principes van perspectief en verdwijnpunt te gebruiken, laat Van Kempen torenhoog indrukwekkend torenhoog zien.

Mooi handmatig afgedrukte Gelatine Zilverdrukken

© Marc van Kempen
© Marc van Kempen


Alle werken uit deze series zijn te koop

Neem ook een kijkje naar mijn analoog werk. Heb je namelijk nog dierbare negatieven uit het verleden, die je graag nog eens een keer mooi afgedrukt wilt hebben? Ik kan je daarmee helpen
Analoog werk