BEDRIJFSACTIVITEITEN FOTOGRAFIE/WEBSITEBOUW & AD INTERIM OPDRACHTEN

GOEDE AFSPRAKEN WORDEN VOORAF GEMAAKT

ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOGRAFIE

Gegevens fotograaf

Marc van Kempen Fotografie. www.marcvankempenfotografie.nl

Betalingen

 • Een fotoreportage dient volledig betaald te zijn voorafgaand aan de datum waarop deze plaatsvindt, tenzij vooraf anders afgesproken is met Marc van Kempen
 • De klant dient de factuur van “Marc van Kempen Fotografie” te controleren op eventuele onjuistheden voordat hij/zij deze betaalt
 • Indien anders afgesproken dient de factuur uiterlijk 5 dagen na het versturen van de factuur voldaan te zijn aan “Marc van Kempen Fotografie”

Annulering van een reportage

 • Fotoreportages kunnen tot 2 weken voor de afgesproken datum kosteloos geannuleerd worden
 • Wordt een fotoreportage korter dan 2 weken voor de afgesproken datum geannuleerd, dan zal de helft van de reportagekosten in rekening gebracht worden

Levering fotomateriaal

 • De beeldselectie van een reportage wordt gedaan door “Marc van Kempen Fotografie”.
 • Er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Marc van Kempen bepaald
 • Alle geselecteerde foto’s worden zowel in kleur als zwart-wit bewerkt, naar gelang inschatting van Marc van Kempen
 • Alle bewerkte foto’s worden in hoge resolutie voor eigen gebruik en als social media bestand met watermerk geleverd
 • Levering van bewerkte foto’s is binnen vier weken na de reportage geleverd, tenzij anders is overeengekomen met “Marc van Kempen Fotografie”
 • RAW bestanden worden niet geleverd
 • Indien een reportage om welke reden dan ook niet gelukt is (lees mislukt, niet door kon gaan of door technische fouten en/of onvolkomendheden), dan is er geen enkele richting “Marc van Kempen Fotografie” aanspraak op te maken door de klant. 

Auteursrecht

 • Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij “Marc van Kempen Fotografie”
 • Voor het online gebruik van de gemaakte foto’s, zal Marc van Kempen een toestemmingsformulier door de klant laten invullen
 • De klant ontvangt geen vergoeding of korting wanneer hij/zij toestemming geeft voor het online gebruik van de gemaakte foto’s
 • Het is de klant niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden in een andere bewerking dan aangeleverd door “Marc van Kempen Fotografie” online te plaatsen. Andere uitsneden, kleurfilters, collages en andere bewerkingen zijn niet toegestaan.
 • De klant mag foto’s met watermerk voor privégebruik plaatsen op social media. Hierbij dient te allen tijden vermeld te worden: foto’s gemaakt door “Marc van Kempen Fotografie”, naast vermelding van de website www.marcvankempenfotografie.nl
 • Uitsluitend de aangeleverde foto’s met watermerk mogen gedeeld worden op social media.
 • De particuliere klant heeft recht tot reproductie van aangeleverde foto’s voor eigen gebruik
 • Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor nadrukkelijke toestemming gegeven is door “Marc van Kempen Fotografie”.
 • Het is de klant niet toegestaan gemaakte foto’s op te sturen naar fotowedstrijden, zonder nadrukkelijke toestemming van “Marc van Kempen Fotografie”.

Eigendom foto’s

– Foto’s uit de reportage mogen door “Marc van Kempen Fotografie” gebruikt worden ter promotie van beroepsactiviteiten. 

– “Marc van Kempen Fotografie” blijft te allen tijde eigenaar van de door hem gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van “Marc van Kempen Fotografie”.

PRIVACY POLICY

“Marc van Kempen Fotografie” vindt uw privacy heel erg belangrijk en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u geeft vertrouwelijk wordt behandeld.

Uw gegevens worden op een veilige manier verwerkt en gebruikt, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leg ik uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dat doe. Ook kunt u lezen wat uw rechten zijn met betrekking tot deze gegevensverwerking.

Wie ben ik

Wie ben ik? “Marc van Kempen Fotografie” is een eenmanszaak, gevestigd te Nijmegen. Afdrachten gaan via Kamer van Koophandel onder de naam “Marc van Kempen Fotografie” inschrijvingsnummer 8564622. BTW nummer op aanvraag. Mijn website is www.marcvankempenfotografie.nl. Ik ben de verwerking-verantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens gebruik ik en waarom?

Welke gegevens gebruik ik en waarom? Ik verwerk uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Ik bewaar deze gegevens tot 5 jaar na aanvang van onze overeenkomst. Ik bewaar de door mij geselecteerde foto’s van uw reportage onbeperkt in mijn archief, tenzij dit wegens technische omstandigheden onmogelijk is of u een verzoek doet tot verwijdering. “Marc van Kempen Fotografie” maakt gebruik van een portfolio op zijn website en social media kanalen om mijn werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin foto’s waarop u (herkenbaar) in beeld bent. Dit doe ik alleen als u mij hiervoor expliciete toestemming gegeven hebt middels een speciaal formulier over het gebruik van de gemaakte foto’s. Deze foto’s blijven op de website en/of social media kanalen staan, totdat u een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en mijn financiële administratie verwerk ik uw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, eventueel KvK nummer, eventueel BTW nummer, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard, zoals wettelijk verplicht is. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, dan zal ik uw naam, e-mailadres en de inhoud van de klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Deze gegevens gebruik ik dus voor een optimale uitvoering van de overeenkomst.

Gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten zal ik tot 3 jaar na afhandeling bewaren. Hoe verkrijg ik deze gegevens? Ik verkrijg uw gegevens omdat u ze aan mij verstrekt hebt. Soms komt het ook voor dat ik word ingehuurd om een fotoreportage van u te maken. In dat geval verstrekt mijn opdrachtgever uw gegevens. Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens? U heeft altijd het recht om de door “Marc van Kempen Fotografie” opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en/of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een email met uw verzoek  via het contactformulier op deze website . Via het contactformulier kunt u  ook contact opnemen als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wie ontvangt uw gegevens?

Wie ontvangt uw gegevens? “Marc van Kempen Fotografie” zal uw gegevens nooit aan derden verkopen. Uw gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld worden als dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wanneer dit vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Ook de door mij ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en ik heb met hen verwerkersovereenkomsten gesloten.

Werkt samen met de volgende partijen

Samenwerking met derde partijen: “Marc van Kempen Fotografie” werkt samen met de volgende partijen:

Betalingen worden verwerkt via ING. Omdat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het verwerken van jouw persoonsgegevens verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van ING voor meer informatie.

Voor het verzenden van fysieke fotoproducten  maak ik gebruik van PostNL. PostNL heeft de benodigde beveilingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn. Indien het de grote werken (van  bijvoorbeeld afmetingen 100×100 en 80×120) betreffen, dan wordt het vervoer via “Postma Transport” verzorgt. “Postma Transport” is gespecialiseerd in het vervoer van kunstwerken en dit garandeert een schadevrij transport van uw dierbare kunstwerk. Deze vervoerskosten zijn uiteraard voor de klant. 

“MijnDomein” is de host van de website en e-mail. Alle gegevens die je via mijn website ter beschikking stelt, worden opgeslagen op de servers van “MijnDomein”. Zij hebben de benodigde beveilingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.

Adverteren

Adverteren doe ik (mogelijk in de toekomst) op Facebook en Instagram. Daarnaast maak  ik (mogelijk in de toekomst) ook gebruik van Facebook Messenger. Facebook (waaronder ook Instagram en Messenger vallen) is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens, daarom verwijs ik u graag naar de privacyverklaring van Facebook voor meer informatie.

De programma’s waar ik mee werk hebben de benodigde beveilingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn. Cookies “Marc van Kempen Fotografie” gebruikt eventueel cookies om het gebruiksgemak en de presentatie van de website te verbeteren.

Wat is een cookie?  

Een cookie is een klein tekstbestand dat, bij bezoek aan een website, naar uw computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. De verschillende typen cookies Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies.

Permanente cookies

Hiermee kan de website speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om uw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. Hieronder vallen functionele cookies.

Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit. Hieronder vallen tracking cookies, sociale media cookies en marketing cookies.

Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies?

Cookiekeuze (functioneel): Onthouden of u ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Sociale media (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om sociale media pagina’s te “liken”. Deze button werkt door middel van code die van het sociale media kanaal zelf afkomstig is. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via uw browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Helpfunctie van uw browser. Autoriteit Persoonsgegevens De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door mij en komt u er met mij niet uit? Dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalekmelding

Per 2022 ben ik, als ondernemer, verplicht om bij datalekken melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident, waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zal ik mijn klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY POLICY AD INTERIM OPDRACHTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN AD INTERIM OPDRACHTEN

Algemene voorwaarden Marc van Kempen Fotografie – Ad Interim

Artikel 1. Algemeen

 1. De overeenkomst wordt gevormd door de offerte van “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” tezamen met deze onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” en iedere overeenkomst tussen “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” en een opdrachtgever.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door de “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim”. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst en offertes

 1. Offertes van “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie. Als deze informatie achteraf onjuist blijkt en daardoor extra kosten ontstaan, komen deze extra kosten voor rekening en risico van opdrachtgever.
 2. Alle offertes “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend. Eventuele duidelijke verschrijvingen of typefouten in de offerte zijn nimmer bindend voor “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim”.
 3. De overeenkomst geldt en komt tot stand door start van uitvoering aan de overeenkomst door “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim”, dan wel door ondertekening van de offerte “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” door opdrachtgever.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of een specifiek traject is aangegaan.
 5. Tussen de opdrachtgever en de persoon die, op basis van enige rechtsverhouding tot “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim”, de opdracht feitelijk uitvoert of daarbij betrokken is, komt nimmer enige overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt verstrekt. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.

Artikel 3. Uitvoering

 1. “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht. “Vertrouwen, menselijke verhoudingen en menselijk handelen” is de basis waarop Marc van Kempen naar ere en geweten werkt.
 2. “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.
 3. In bijzondere gevallen heeft “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” het recht om een opdracht te annuleren of deelname aan een opdracht te weigeren.
 4. “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” heeft het recht de opdracht of delen daarvan, door derden te laten uitvoeren.
 5. De overeengekomen oplevertijd is geen fatale termijn. Indien “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” de opgegeven oplevertermijn niet haalt, dan is hij niet direct in verzuim. Opdrachtgever zal “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” in dat geval een redelijke termijn moeten gunnen de opdracht alsnog af te maken.

Artikel 4. Wijziging in de opdracht

 1. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die door “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan hem worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” zijn geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Hij zal de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever. Voorts worden tussentijdse wijzigingen op verzoek van opdrachtgever die gedurende de opdracht aan “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” gegeven worden als meerwerk in rekening gebracht.
 2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever.
 3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” wordt overschreden. Dit komt voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 5. Medewerking opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden, tijd en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en hij zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” niet (lees: nooit) gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

 1. Alle door “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” voor opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven uitsluitend eigendom van “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim”. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
 2. Alle door “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” ten behoeve van opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van haar openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 8. Tarieven

 1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren (bijvoorbeeld lonen dan wel prijzen) een wijziging ondergaan, dan is “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 2. Opdrachtgever is enkel bij een overeenkomst van onbepaalde tijd gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet, dan is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding.
 3. Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief: onkosten van opdrachtnemer, materiaal, reiskosten, declaraties van ingeschakelde derden en andere heffingen welke van overheidswege worden dan wel kunnen worden opgelegd. Dit wordt apart en achteraf gefactureerd.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie geschiedt conform de offerte. Betaling dient te geschieden conform offerte. Facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum doch in ieder geval vóór aanvang van de opdracht voldaan te worden op bankrekening NL22 SNSB 8838110433 ten name “Marc van Kempen” te Nijmegen. Opdrachtgever komt geen recht tot verrekening of opschorting van zijn betalingsverplichting toe.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan is hij de wettelijke handelsrente aan “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” verschuldigd, alsmede alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

Artikel 10. Opzegging overeenkomst

 1. Indien er sprake is van een overeenkomst van onbepaalde termijn, dan kunnen beide partijen deze overeenkomst tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand per contractjaar dat de overeenkomst geduurd heeft. Opzegging geschiedt schriftelijk tegen het einde van een kalendermaand. Tot de einddatum van de overeenkomst van onbepaalde tijd zullen beide partijen hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst nakomen.
 2. Ingeval van opzegging zoals bedoeld in artikel 10 lid 1, heeft “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op een additionele compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst van onbepaalde of bepaalde tijd zonder inachtneming van een opzegtermijn direct voortijdig te beëindigen.

Artikel 11. Annulering door de opdrachtgever

 1. Bij inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen kosteloos geannuleerd kan worden.
 2. De opdrachtgever voor een cursus, webinar of open inschrijving heeft het recht om deelname aan, of de opdracht voor een cursus, webinar of open inschrijving schriftelijk per mail of aangetekende brief te annuleren. Ingeval van annulering geldt de volgende financiële afwikkeling:
  – Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot zes weken voor aanvang van de activiteit kosteloos geschieden.
  – Bij annulering korter dan zes weken maar langer dan vier weken voor de activiteit is de opdrachtgever verplicht 25% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag te betalen aan “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim”.
  – Bij annulering korter dan vier weken maar langer dan drie weken voor de activiteit is de opdrachtgever verplicht 50% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag te betalen aan “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim”.
  – Bij annulering korter dan drie weken voor de activiteit is de opdrachtgever verplicht 75% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag te betalen aan “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim”.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” is niet (lees: nooit) aansprakelijk voor enige schade (direct of indirect) die uit hoofde van de overeenkomst of aangetoond onrechtmatig handelen voortvloeit, tenzij er sprake is van aangetoonde opzettelijkheid of aangetoonde grove nalatigheid aan de zijde van “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim”. Indien “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” onverhoopt wel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van hem beperkt tot maximaal 1 overeengekomen maandbedrag of een deel daarvan, voortkomend uit deze opdracht. Welk deel van 1 maandbedrag in goed overleg samen bepaalt wordt. “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” beperkt zijn aansprakelijkheid tot de directe schade en maximaal het declaratiebedrag van 1 maand. Dit alleen bij aangetoond onrechtmatig handelen of aangetoonde grove nalatigheid van “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim”
 2. “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” is niet (lees: nooit) aansprakelijk voor eventuele psychische schade of lichamelijk letsel waaraan de deelnemer of cliënt zich wil beroepen in geval van activiteiten van “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim”.

 

Artikel 13. Vervaltermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van opdrachtgever jegens “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” één jaar.

Artikel 14. Contract overneming

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” over te dragen aan derden. Voor zover hij al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contract overneming blijft opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
 2. Voorts geldt dat voor zover “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contract overneming, dan dient opdrachtgever hem hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft hij het recht de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” is niet (lees: nooit) tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 15. Overmacht

 1. Als partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden de verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze na te komen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, een pandemie, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” ingeschakelde externe partijen, het ter beoordeling “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever.
 2. In geval van overmacht is “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” gehouden terstond aan opdrachtgever hiervan mededeling te doen. Nadat de situatie van overmacht langer dan twee maanden heeft geduurd is opdrachtgever gerechtigd in geval van overmacht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden/te annuleren. Dit onder betaling van het tot dan moment verrichte werk door “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim”.
 3. Indien “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, dan is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” tenzij dwingendrechtelijke regels daaraan in de weg staan.

Versie: 6 april 2022

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring

“Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” verstrekt.

“Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

“Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast wordt er gebruikt van gemaakt als het gaat om afhandelen van een betaling, het verzenden van eventueel een nieuwsbrief en om u te informeren over wijzigingen van zijn diensten en producten.

Daarnaast kan “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

“Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

“Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

“Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” heeft hier geen invloed op.

“Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” heeft Google geen toestemming gegeven om via “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marc@marcvankempenfotografie.nl. “Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

“Marc van Kempen Fotografie-Ad Interim” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via marc@marcvankempenfotografie.nl